Dom Wypoczynkowy Sielanka
+48 509 230 989
D.W. Sielanka

Regulamin

 1. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie D.W. Sielanka znajdującego się w Białce Tatrzańskiej przy ulicy Pod Grapą 41.
 2. Pokój w pensjonacie wynajmowany jest na doby. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 i trwa do godziny 11:00.
 3. Goście zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe. W celu potwierdzenia tożsamości, osoba meldująca się ma obowiązek okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 4. Nie opuszczenie przez Gościa pokoju do godziny 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu o kolejną dobę
 5. Zamiar przedłużenia pobytu w Pensjonacie ponad okres wskazany w dniu przybycia lub rezerwacji, Gość powinien zgłosić właścicielce do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin wynajmu pokoju.
 6. Pensjonat uwzględnia życzenia Gościa przedłużenia pobytu w miarę posiadania możliwości i wolnych pokoi.
 7. Jeżeli nie ustalono inaczej, niestawienie się Gościa w obiekcie do godz. 24:00 w dniu przyjazdu jest równoznaczne z anulacją rezerwacji i możliwością wynajęcia pokoju innemu Klientowi (dotyczy rezerwacji z wpłatą zadatku).
 8. W obiekcie obowiązuje cisza nocna od godziny 23:00 do godziny 7:00.
 9. Osoby, które nie są Gośćmi pensjonatu mogą przebywać w pensjonacie od 7:00 do 23:00.
 10. Gość nie może przekazywać, podnajmować pokoju osobą trzecim.
 11. Rezerwacji można dokonać telefonicznie, za pośrednictwem formularzy na stronie internetowej obiektu, lub za pośrednictwem portalu Booking.
 12. Rezerwacji dokonuje się na osobę lub firmę, która będzie dokonywać płatności za usługi.
 13. Pensjonat świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich do właścicieli, co umożliwi niezwłoczną reakcję i wyjaśnienie zaistniałej sytuacji.
 14. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju.
 15. Parking przy obiekcie jest niestrzeżony i wolny od opłat.
 16. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gości.
 17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.
 18. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu, nie później niż w chwili wymeldowania lub upływu okresu na jaki wynajął pokój.
 19. W przypadku zgubienia klucza do pokoju Gość ponosi odpowiedzialność materialną w kwocie 50 zł.
 20. W obiekcie zabronione jest:
  1. Palenia papierosów i używania ognia otwartego, w szczególności dotyczy to pokoi i łazienek. Naruszenie zakazu wiąże się z dopłatą w wysokości 500 zł
  2. używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych tego typu urządzeń, które  nie stanowią wyposażenia pokoju.
  3. Chodzenie w butach narciarskich oraz wnoszenie sprzętu narciarskiego do pokoi.
  4. Wprowadzanie zwierząt na teren obiektu
 21. Każdorazowo opuszczając pokój Gość powinien zamknąć drzwi i okna, wyłączyć telewizor i radio, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, sprawdzić zamknięcie drzwi.
 22. Przedmioty pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju na jego życzenie i w sposób z nim ustalony będą odsyłane na wskazany adres na koszt Gościa. W przypadku braku takiego życzenia Pensjonat przetrzyma ten przedmiot przez okres miesiąc liczony od dnia ich znalezienia przez personel lub inną osobę. W dalszej kolejności Pensjonat postąpi z przedmiotem w sposób stosowny do przepisów o rzeczach zagubionych i znalezionych.
 23. Pensjonat może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin
 24. Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu będą zobowiązane do niezwłocznego opuszczenia obiektu oraz do uregulowania należności za wykorzystane usługi.

 

Regulamin płatności

 1. Potwierdzeniem  rezerwacji  jest jest e-mail zwrotny z akceptacją oraz wpłata zadatku w wysokości nie mniejszej niż 30% wartości rezerwacji na konto bankowe (wysłać należy również e-mail z potwierdzeniem przelewu).
 2. Płatności należy dokonać do 3 dni od momentu dokonania wstępnej rezerwacji lub w innym terminie uzgodnionym z właścicielami.
 3. Pozostałą należność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu lub w terminie ustalonym z właścicielami.
 4. Wpłata zadatku i tym samym dokonanie skutecznej rezerwacji oznacza akceptację warunków rezerwacji określonych w niniejszym regulaminie oraz regulaminie ośrodka przez osobę dokonującą rezerwacji.
 5. Nie wykorzystanie całości pobytu przez Gościa na skutek późniejszego przyjazdu lub wcześniejszego wyjazdu niż wynika to z rezerwacji, nie skutkuje obniżeniem płatności za usługę.
Trwa ładowanie strony prosimy czekać...